nauka Paweł Zgrzebnicki - Nauka

Nauka

W pracy naukowej zajmuję się Teorią Sieci-Aktora (ANT), zagadnieniem sformułowanym w ramach Studiów nad Nauką i Technologią przez francuskiego antropologa i filozofa nauki, Bruno Latoura. Prowadzę badania nad możliwością reprezentacji numerycznej ANT i analizowania za jej pomocą inherentnych własności kultur. W obszarze moich zainteresowań znajdują się także zagadnienia związane z kulturami autonomicznych urządzeń oraz kwestie etyki sztucznej inteligencji.

Profile

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2138-7721

 Researcher ID: R-7031-2017

 ResearchGate

 Academia.edu

Publikacje

Zgrzebnicki, P. (2017), Development of Eugenics Theory from Positivist Rationalism to the Tragedy of the Second World War Exemplified by Selected Excerpts from the Works of Darwin, Galton and Stoddard,
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Historiografia i historiofotia: od kanonu do algorytmu,
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Local entropy patterns in continuous cellular automaton models. 14th European Conference on Artificial Life (ECAL 2017), 4-8.09.2017 Lyon,
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Perspektywy modelowania numerycznego w kulturoznawstwie, W J. K. Stępkowska & K. M. Stępkowska (red.), Innowacje w nauce i społeczeństwie wczoraj i dziś. Perspektywa Interdyscyplinarna (1. wyd., T. 2, ss. 33–66), Warszawa: Scientific Editorial Board,
PDF ]

Zgrzebnicki, P. (2017), Selected Ethical Issues in Artificial Intelligence, Autonomous System Development and Large Data Set Processing, Studia Humana, 6(3) pp. 24–33, DOI: 10.1515/sh-2017-0020,
PDF ]